top of page

Kontakt

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Mikowice

tuż przy Kłodzku ( Kotlina Kłodzka woj.dolnośląskie) ,

jednakże z uwagi na remont budynku siedziby fundacji korzystamy tymczasowo

z adresu hotelu Kłodzko.

Remont jest bardzo duży i kosztochłonny, pozyskiwane fundusze na ten cel

nie tak duże,

więc chyba jeszcze trochę "pomieszkamy" pod adresem hotelu.

Nie przeszkadza to z całą pewnością w naszej działalności

- koncerty, plenery i warsztaty , a także akcje charytatywne

organizujemy zawsze w innych - przeznaczonych do tych celów - miejscach.

Najważniejsze jest "serce fundacji" i efekty  działań.

Agnieszka Mitura, Pałac w Henrykowie

Strauss Gala Fundacja

Mikowice 3

57-300 Kłodzko

adres korespondencji

Boguszyn 79b

57-300 Kłodzko

Zadzwoń   lub   napisz
bottom of page